Skip to content
0.000
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Hantering av uppgifter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

EtnoArt OÜ (org. nr 11909374) ansvarar för personuppgifterna i Webbutiken Thorman.ee som är belägen i Reiu by i

Häädemeeste v. 86508 Pärnumaa, Estland.

tel +3725177789 och e-postadress info@etnoart.eu .

Vilka personuppgifter behandlas

− namn, telefonnummer och e-postadress;

− leveransadress;

− bankkontonummer;

− priset för varor och tjänster samt betalningsuppgifter (köphistorik);

− uppgifter som kundtjänst behandlar.

I vilket syfte behandlas personuppgifter

Personuppgifter används för att administration av kundens beställning och leverans av varor.

Köphistorik (köpdatum, produkt, antal, kunduppgifter) används för att få en översyn över

varor och tjänster och analysera kundpreferenser.

Bankkontonummer används för återbetalningar till kunden.

Personuppgifter som e-post, telefonnummer, kundens namn behandlas för att lösa frågor kring

tillhandahållande av tjänst (kundtjänst).

IP-adressen eller andra nätverks-id av Webbutikens användare behandlas för att webbutiken

ska kunna tillhandahålla tjänster och för att göra internetstatistik.

Rättslig grund

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla avtalet som ingåtts med kunden.

Personuppgifterna behandlas för att fullgöra rättsliga skyldigheter (t.e.x. bokföring och lösning av konsumenttvister).

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna lämnas till webbutikens kundtjänst för att hantera köphistorik och

besvara kundfrågor.

Namn, telefonnummer och e-postadress lämnas till leverantören som kunden

har valt ut. Om varorna levereras av en kurir lämnas även

kundens adress till leverantören.

Om ett annat företag tar hand om webbutikens redovisning lämnas personuppgifterna till

det företaget för att kunna ta hand om redovisningen.

Det kan hända att personuppgifter vid behov lämnas till it-företag om det är nödvändigt

för att webbutiken ska kunna fungera eller för datalagring.

 

Säkerhet och tillgång till uppgifter

Personuppgifter lagras på ZONE:s servrar som är belägna i EU eller EES området. Uppgifter får överföras till länder vars

dataskyddsnivå Europeiska kommissionen har fastställt som lämplig och till företag i USA som

har gått med i dataskyddet (Privacy Shield).

Webbutikens anställda har tillgång till personuppgifterna och de används för att lösa

tekniska frågor kring användandet av webbutiken och tillhandahålla kundtjänst.

Webbutiken implementerar lämpliga fysiska, organisatoriska och informationstekniska säkerthetsåtgärder för att

skydda personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna.

Överföring av personuppgifter till registeransvariga (t.e.x. leverantörer och

företag som tillhandahåller datalagring och sker i enlighet med kontrakt.

Registeransvariga är skyldiga att säkerställa att personuppgifterna behandlas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Tillgång och rättelse av personuppgifter

Du har tillgång till dina personuppgifter och kan ändra de i webbutikens användarprofil. Om köpet utförs utan kundkonto finns personuppgifterna tillgängliga hos kundtjänsten.

Återkallande av samtycke

Om personuppgifterna behandlas med kundens samtycke har kunden rätt att ta tillbaka sitt

samtycke genom att skicka ett

e-postmeddelande till kundtjänsten.

Lagring

När kundkontot för webbutiken avslutas raderas alla personuppgifter om de inte måste sparas för redovisning eller lösning av konsumenttvister.

Om kunden utförde sitt köp på webbutiken utan att skapa kundkonto lagras köphistoriken i tre år.

Personuppgifter som rör betalningar eller konsumenttvister lagras tills kravet har uppfyllts

eller tills preskriptionstiden.

Personuppgifter som behövs för redovisning lagras i sju år.

Radering

Om man vill att ens personuppgifter ska raderas ska man kontakta kundtjänst via e-post. Begäran om radering

besvaras av inom en månad och då specificeras perioden då uppgifterna raderas.

Överföring

Begäran som skickats in via e-post om att överföra personuppgifter besvaras senast inom en månad.

Kundtjänsten identifierar kunden och meddelar vilka uppgifter som ska föras över.

Direktmarknadsföring

E-postadress och telefonnummer används för direktmarknadsföring ifall kunden har

gett sitt samtycke till detta. Om kunden ej vill ta emot direktmarknadsföring ska man trycka på länken i e-postmeddelandet

eller kontakta kundtjänsten.

Tvister om behandling av personuppgifter skall lösas via kundtjänst

(KONTAKTUPPGIFTER). Övervakningsmyndigheten i Estland är den estniska övervakningsmyndigheten (Eesti Andmekaitse Inspektsioon) (info@aki.ee)

Vad är kakor och vilken nytta har du av kakor?

Kakor är små textfiler som lagras på webbläsaren av din enhet (t.e.x. på din dator, mobiltelefon, surfplatta) när du besöker webbplatser. De används för att webbläsare ska fungera bättre och effektivare.

Kakor hjälper oss att:

  • få vår webbplats att möta dina förväntningar
  • undvika att du måste logga in varje gång du besöker webbplatsen
  • komma ihåg dina inställningar under och mellan besöken
  • göra webbplatsen snabbare/säkrare
  • göra det möjligt för dig att dela webbplatser på socialmedia som på t.e.x. Facebook, Twitter och LinkedIn
  • individanpassa webbplatsen så att du lättare hittar vad du letar efter
  • ständigt göra webbplatsen bättre åt dig göra marknadsföring effektivare