Skip to content
0.000
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Käyttöehdot

Verkkokaupan Thorman.EE (jatkossa Verkkokauppa) omistaja on OÜ EtnoArt (rekisterikoodi 11909374),

kotipaikka Reiun kylä, Häädemeesten kunta, 86508 Pärnumaa, Viro

Kauppasopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Kauppaehdot koskevat tavaroiden ostamista Verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintaan lisätään maksu tuotteen perille toimittamisesta.

Tuotteen perille toimittamisen hinta riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta.

Toimituksen hinta kuvataan ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

Tuotetiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tuotteen ohessa.

Tilauksen laatiminen

Tuotteen tilaamiseksi halutut tuotteet tulee lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää vaaditut kentät ja valita sopiva tuotteiden perille toimitustapa. Sitten näytössä esitetään maksettava summa, jonka voi maksaa pankkilinkin kautta tai muulla maksutavalla.

Sopimus astuu voimaan maksettavan summan saavuttua Verkkokaupan pankkitilille.

Jos tilattua tuotetta ei ole mahdollista toimittaa tuotteen loppumisen vuoksi tai muusta syystä, tästä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa ja maksettu raha palautetaan (ml. toimituskustannukset) viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Perille toimittaminen

Tuotteita lähetetään seuraaviin maihin: Euroopan maat ja Amerikka.

Tuotteen lähetyskustannukset maksaa ostaja ja tätä koskevat hintatiedot on kuvattuna lähetystavan kohdalla.

Viron sisäiset lähetykset saapuvat yleensä perille 3-7 työpäivässä kauppasopimuksen voimaan astumisesta. Viron ulkopuolelle perille toimitus tapahtuu enintään 15 kalenteripäivän kuluessa.

Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tuote perille 30 kalenteripäivässä.

Vetäytymisoikeus

Tilauksen saatuaan ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivän kuluessa [tuotteesta riippuen ostajalla ei välttämättä ole vetäytymisoikeutta, tällaiset tuotteet ja palvelut tulee siinä tapauksessa luetella ja niiden tulee vastata Viron velvoiteoikeuslain 53 § 4 mom. lueteltuja ehtoja].

Vetäytymisoikeutta ei sovelleta, mikäli ostajana on oikeushenkilö.

Jotta 14 päivän vetäytymisoikeutta voisi käyttää, tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen samalla tavoin kuin se on sallittua tuotteen kokeilemiseksi tavanomaisessa myymälässä.

Mikäli tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, on Verkkokaupalla oikeus vähentää palautettavaa summaa tuotteen arvon laskun mukaisesti.

Tuotteen palauttamista varten tulee esittää tuotteen ostamisesta vetäytymisilmoitus, jonka kaavakkeen löytää tästä:

vetäytymisilmoitus, ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen info@etnoart.eu viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta.

Tuotteen palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palauttamisen syynä on se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostaja tulee palauttaa tuote ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste, että on mainittuna aikana luovuttanut tuotteen kuljetettavaksi.

Palautettavan tuotteen saatuaan Verkkokauppa palauttaa ostajalle viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta kunnes on saanut takaisin sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt tuotteen takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin.

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta tuotteen perille toimitustavasta poikkeavan tavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen perille toimitustapaan liittyvät kustannukset.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia ostajalta takaisin tuote, mikäli tuotteen hinta oli verkkokaupassa erehdyksen vuoksi merkitty oleellisesti tuotteen markkinahintaa halvemmaksi.

Valitusoikeus

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myydyn tavaran sellaisesta sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun tavara luovutettiin ostajalle. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tavaran luovuttamisesta ostajalle edellytetään, että puute oli olemassa jo tavaran luovutuksen aikaan. Tämä oletus tulee Verkkokaupan kumota.

Puutteen ilmetessä ostajalla on oikeus ottaa verkkokauppaan yhteyttä viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostikirje osoitteeseen info@etnoart.eu tai soittamalla puhelinnumeroon: +3725177789.